A A+

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kętach

IDO

Wiesław Kmak

Inspektor Ochrony Danych

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 33 844 96 41

http://www.powiat.oswiecim.pl/