Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kętach

Strona główna » Artykuły i porady » KTÓRE Z ZACHOWAŃ NASTOLATKÓW POWINNY NIEPOKOIĆ RODZICÓW I DLACZEGO?

KTÓRE Z ZACHOWAŃ NASTOLATKÓW POWINNY NIEPOKOIĆ RODZICÓW I DLACZEGO?

Istota okresu dojrzewania – najważniejsze aspekty:

W czasie trwania okresu dojrzewania obserwuje się zmiany w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego oraz emocjonalnego nastolatków. W aspekcie zmian intelektualnych
u młodzieży intensywnie kształtuje się myślenie abstrakcyjne, refleksyjność, krytycyzm, słownictwo, wyobraźnia, twórczość oraz umiejętność dyskusji. Burza hormonalna, którą nastolatkowie przeżywają w sferze emocji – powoduje u nich labilność emocjonalną. Nawiązują oni bliższe relacje między sobą, tworzą pierwsze poważne związki partnerskie, co kształtuje ich dojrzałość uczuciową i przygotowuje do osiągnięcia kluczowych zadań rozwojowych.
Bardzo duże zmiany dokonują się pod względem rozwoju tożsamości. Młody człowiek poszukuje swojej drogi i roli życiowej, poznaje siebie, poszukuje odpowiedzi na wiele pytań, podejmuje ważne, samodzielne decyzje. Nastolatek przejawia silną potrzebę kontaktu i akceptacji ze strony rówieśników, eksperymentuje, zdobywa niezależność. Ten okres jest tym samym egzaminem wychowawczym dla rodziców, zdanie których już nie jest tak znaczące dla dorastającego człowieka. Atrakcyjność i sprawność fizyczna jest bardzo istotna w oczach nastolatków, które bezpośrednio wpływają na ich poczucie własnej wartości.

Na co narażone są nasze dojrzewające dzieci?

Statystyki ukazują, iż coraz więcej młodych ludzi cierpi na depresję młodzieńczą. Okres dojrzewania to często czas eksperymentowania z używkami – narkotykami, dopalaczami, czy alkoholem. Osoby bardziej wycofane, bądź nierozumiane, nieakceptowane przez otoczenie są narażone na uzależnienie od multimediów, ponieważ uciekają w świat nowoczesnych technologii. Coraz więcej słyszymy o problemie cyberprzemocy. Kompleksy pod względem wyglądu fizycznego i niskie poczucie własnej wartości mogą prowadzić do wystąpienia zaburzeń odżywiania. Ciągłe poddawanie ocenie, walka z zasadami i wyrażanie często swoich odmiennych poglądów rzutuje na problemy szkolne nastolatka, konflikty
z rówieśnikami i nieporozumienia z nauczycielami. Nagromadzenie się trudności w życiu nastolatka, z czym nie potrafi sobie poradzić bez dodatkowego wsparcia, może skutkować pojawieniem się
epizodów samookaleczenia lub prób samobójczych. Warto zauważyć, że każdy z wymienionych potencjalnych zagrożeń okresu dojrzewania łączy się z depresją, która jest przyczyną lub skutkiem pozostałych.

Depresja – przyczyny:

Warto zaznaczyć, że nie ma dolnej granicy wieku osób, które mogą cierpieć na depresję. Nie ma wpływu jeden czynnik – najczęściej to splot wielu okoliczności.

Co powinno zaniepokoić rodziców w zachowaniu nastolatka?

Jak rozmawiać z nastolatkiem?

MÓW:

NIGDY NIE MÓW:

Opracowała: mgr Paulina Chowaniec-Gabryś – psycholog


Dodano wtorek, 19 maja 2020 21:29

Skip to content