Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kętach

Strona główna » Artykuły i porady » SŁYSZY A NIE SŁUCHA

SŁYSZY A NIE SŁUCHA

Drogi Rodzicu, jeśli Twoje dziecko słyszy prawidłowo, czyli reaguje na dźwięki płynące z otoczenia, natomiast masz wrażenie, że tych dźwięków /mowy/ nie rozumie, to przyczyną takiego stanu mogą być ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO /APD/.

Podczas słyszenia zachodzi wiele dynamicznych i złożonych procesów, których współzależność jest niezbędna do pełnego funkcjonowania słuchu /rozumienia mowy/. Niedojrzałość lub zaburzenie jednego z tych procesów powoduje problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu i mowy.

Aby komunikowanie się mową było efektywne:

– musimy rozpoznawać kierunek, z którego dociera dźwięk;

– odbieranie i przetwarzanie bodźców słuchowych powinno następować w określonej kolejności w czasie;

– posiadać zdolność do rozpoznawania pełnego przekazu dźwiękowego mimo zniekształconej części sygnału akustycznego, np. słuchanie dźwięków mowy w trudnych warunkach akustycznych;

– dzięki pamięci i uwadze słuchowej możemy śledzić rozmowy na tle innych rozmów, utrzymywać w pamięci wyrazy i sygnały dźwiękowe, które docierają do nas dzięki percepcji słuchowej.

Wszelkie deficyty w analizie i przetwarzaniu informacji słuchowej na poziomie ośrodkowego układu słuchowego, zachodzące przy prawidłowym słuchu obwodowym i normie intelektualnej prowadzą do ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO. Wystarczy, że zaburzeniu ulega jedna z wyższych funkcji słuchowych, takich jak: lokalizacja źródła dźwięków, rozróżnianie dźwięków, identyfikacja wzorców dźwiękowych, czasowy aspekt słyszenia, rozumienie mowy w obecności tła dźwiękowego.

Występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego możemy podejrzewać, gdy u dziecka zaobserwujemy następujące objawy:

– trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych;

– trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie /klasa/;

– mylenie podobnie brzmiących wyrazów;

– problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega dźwięk;

– problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi na zadaniu wymagającym słuchania /szczególnie w obecności dźwięków rozpraszających/;

– trudności ze zrozumieniem złożonych pleceń lub przyswojeniem treści dłuższej wypowiedzi lub opowiadania, zapamiętywaniem wierszy, powtarzaniem melodii.

Zaburzenia w obrębie wyższych funkcji słuchowych ujawniają się najczęściej na poziomie nauczania początkowego. Rosną wtedy wymagania stawiane zmysłowi słuchu, wynikające ze stosowania metod nauczania opartych na przekazie ustnym. Nieprawidłowości w przebiegu nawet jednego z wyższych procesów słuchowych mogą prowadzić do znacznych problemów w odbiorze mowy, a to utrudnia nie tylko uczenie się, ale także funkcjonowanie psychospołeczne.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego na etapie wczesnoszkolnym obserwuje się nawet u 5% uczniów. Częstotliwość występowania tych zaburzeń jest dwukrotnie wyższa u chłopców. Według badań około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego. Do diagnozowanie tych zaburzeń musi być zaangażowany zespół lekarzy /audiolog/ i terapeutów /logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta SI/.

 

WARTO PRZECZYAĆ WIĘCEJ – ŹRÓDŁO INFORMACJI Strefa LOGOPEDY – luty 2020. Gryczyński M, Pajor A., Droga słuchowa i ośrodki słuchu. W: Audiologia kliniczna. Mihilewicz S., Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgowym. Paczkowska A. , Marcinkowski J.T., Istota zaburzenia przetwarzania słuchowego – niedocenianego problemu zdrowotnego. Rostkowska J., Kobosko J., KłonicaL.K., Problemy emocjonalno – społeczne postępowania diagnostycznego i behawioralne u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego /CAPD/ w ocenie rodziców.

Senderski A., Diagnostyka zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego. Algorytm postępowania diagnostycznego.

 

mgr Jolanta Gugulska


Dodano wtorek, 31 marca 2020 18:00

Skip to content